Grundejerforeningen Hjortedraget, 3450 Allerød

 

Grundejerforeningen Hjortedraget

www.hjortedraget.dk

CVR-nr: 32520030

 

 

5. april 2013

 

 

Historie

I 1977 indledtes opførelsen af de første ejendomme på det, som senere skulle blive til Hjortevænget.

På nedenstående luftfotos fra sommeren 1977 ses kun Hjortevænget 4, 10, 12, 36 og 38 som færdige, ligesom Hjortevænget 14, 16, 30 og 32 var under opførelse. Alle øvrige ejendomme samt tilkørselsvejen via Søparken og Rådhusvej var end ikke påbegyndt på daværende tidspunkt.

I de første år efter etableringen var der krav om medlemskab af Grundejerforeningen Ravnsholt, men denne forening blev – i takt med udbygningen af Lyøvej/Ålekæret - pr. 1/1-1983 opdelt i:

·         Grundejerforeningen omfattende Hjortevænget og Tonedraget samt

·         Grundejerforeningen omfattende Lyøvej, Ålekæret og Kai Hoffmannsvej.

 

Billed 1

Billed 2

Stiftelsesregnskab (sammenskrevet)

 

<<Tilbage