Grundejerforeningen Hjortedraget, 3450 Allerød

Grundejerforeningen Hjortedraget

www.hjortedraget.dk

CVR-nr. 32520030

 

14. april 2014

 

 

 

 

Containerregler

Bestyrelsen bestiller årligt 4 containere i 2 weekender, så foreningens medlemmer let kan bortskaffe almindeligt haveaffald. Containerne bliver bestilt til opsætning forår (efter påske) og efterår (efter børnenes efterårsferie). De placeres henholdsvis over for Hjortevænget 6, Hjortevænget 11 og Hjortevænget 41 samt ud for Tonedraget 1 (overløbsbassin).

Følgende definerer bestyrelsen som almindeligt haveaffald:

 • Græs, blade, blomster og frugter
 • Afklip samt rødder fra stauder, hække samt buske
 • Grene indtil 10 cm i diameter fra træer
 • Uforurenet jord, småsten og havesten i begrænset mængde

I de af foreningen opstillede containere må IKKE lægges andet end almindeligt haveaffald, og dermed hverken:

 • Plasticsække/-poser
 • Trærødder
 • Større mængde af uforurenet havejord og -sten
 • Grene af en tykkelse på 10 cm og derover, som din nabo vil være glad for at få som brænde til sin brændeovn
 • Trykimprægneret eller på tilsvarende vis behandlet træ/hegn/planker osv.
 • Havefliser og/eller byggeaffald
 • Forurenet jord og/eller sten efter olieudslip og lignende
 • Græsklippere, Cykler, Håndvaske, Glas, Kummefrysere, Metal og alt andet stort set uforgængeligt materiale.

Da foreningens udgift for at få tømt containerne i høj grad afhænger af vægt og renhed, regner vi naturligvis med at vores medlemmer efterlever de opstillede regler.

BEMÆRK: Hvis en eller anden skulle ”komme til” at overtræde de nævnte regler, forbeholder foreningen sig ret til hos den pågældende at få godtgjort de ekstra omkostninger, der skønsmæssigt er forbundet med tømning af den ”inficerede” container.

 

<<Tilbage