Grundejerforeningen Hjortedraget

www.hjortedraget.dk

bestyrelsen@hjortedraget.dk

CVR-nr: 32520030

Grundejerforeningen Hjortedraget, 3450 Allerød

 

15. april 2018

 

 

Velkommen til hjemmesiden for Grundejerforeningen Hjortedraget. Hjemmesiden har til formål at orientere vores 74 beboere og andre interesserede om foreningens historie, formål, aktiviteter, kontingent mv.

 

Medlem af Grundejerforeningen Hjortedraget er enhver ejer af en af de 74 parceller på henholdsvis Hjortevænget og Tonedraget i 3450 Allerød. Medlemskab er tinglyst som servitut på hver enkelt ejendom i form af en Bebyggelses- og benyttelsesdeklaration af 22. november 1973.

 

Historie: Ejendommene blev opført fra 1977 og fremefter – nyeste fra 2015. Grundejerforeningen Hjortedraget blev stiftet 1. januar 1983 ved en opdeling af Grundejerforeningen Ravnsholt.

Foreningens væsentligste økonomiske aktiviteter er at vedligehold foreningens fællesarealer samt arrangere, at foreningens medlemmer 2 gange årligt kan bortskaffe almindeligt haveaffald i containere.

Containere i budget: weekender 4. - 6. maj samt 26.-28. oktober 2018

Kontingent til foreningen opkræves via NETS med årligt forfald pr. 1. maj – kreditor nr. er 05912717. Skulle opkrævning eller giro-kort mod forventning udeblive, kan du indbetale direkte til foreningens konto 7007671 i Handelsbanken, Allerød (reg. nr. 6301) – husk i så fald at angive afsender reference.

Nyt 15/4-2018 – indlagt referat fra generalforsamling onsdag den 21. marts 2018 – følg links

Bestyrelse
Jens Juhl Otte (formand), Hjortevænget 10, tlf. 20721501
Karsten Gerlach (kasserer), Hjortevænget 15, tlf.48141285
Lasse Jensen (sekretær), Hjortevænget 63, tlf. 24295044
    Suppleant : Peter Nielsen, Hjortevænget 6. 

Du kan eventuelt skrive mail til bestyrelsen på e-mail adressen bestyrelsen@hjortedraget.dk

Revisor
Hans Bonnesen, Hjortevænget 13
    Revisorsuppleant : Peter Nielsen, Hjortevænget 6.

MATERIALE: