Grundejerforeningen Hjortedraget

www.hjortedraget.dk

bestyrelsen@hjortedraget.dk

CVR nummer: 32520030

 

Grundejerforeningen Hjortedraget, 3450 Allerød

 

30. marts 2024

 

 

Velkommen til hjemmesiden for Grundejerforeningen Hjortedraget. Hjemmesiden har til formål at orientere vores 74 beboere og andre interesserede om foreningens historie, formål, aktiviteter, kontingent mv.

 

Medlem af Grundejerforeningen Hjortedraget er enhver ejer af en af de 74 parceller på henholdsvis Hjortevænget og Tonedraget i 3450 Allerød. Medlemskab er tinglyst som servitut på hver enkelt ejendom i form af en Bebyggelses- og benyttelsesdeklaration af 22. november 1973.

 

Historie: Ejendommene blev opført fra 1977 og fremefter – nyeste fra 2015. Grundejerforeningen Hjortedraget blev stiftet 1. januar 1983 ved en opdeling af Grundejerforeningen Ravnsholt.

Foreningens væsentligste økonomiske aktiviteter er at vedligehold foreningens fællesarealer samt arrangere, at foreningens medlemmer kan bortskaffe almindeligt haveaffald i containere.

Containere i 2024: 5.-7. april samt 25.-27. oktober

Foreningen bakker fuldt op om grønne tiltag som opvarmning med varmepumper. Det er naturligvis vigtigt, at sådanne bliver installeret efter reglerne og specielt uden at støje til gene for naboer eller andre. Vores medlem Keld Kildeskov har indsendt følgende omkring emnet varmepumper..

Foreningen ejer 3 kloakrensere til tømning af kloak på vej og på parceller. Disse kan foreningens medlemmer låne vederlagsfrit hos foreningens kasserer, hvortil de skal returneres rengjorte efter brug.

Kontingent til foreningen opkræves via MASTECARD / NETS med årligt forfald pr. 1. maj – kreditor nr. er 05912717. Skulle opkrævning mod forventning udeblive, kan du indbetale direkte til foreningens konto 12983298 i Danske Bank, (reg. nr. 9570) – husk i så fald at angive afsender reference (vejnavn + nr.).

Generalforsamling afholdt den 14. marts 2024 for året 2023 (referat er indsat)

Bestyrelse
Jens Juhl Otte (formand), Hjortevænget 10, tlf. 20721501
Karsten Gerlach (kasserer), Hjortevænget 15, tlf.25138289
Lasse Jensen (sekretær), Hjortevænget 63, tlf. 24295044
    Suppleant: Peter Nielsen, Hjortevænget 6. 

Du er altid velkomment til at skrive mail til bestyrelsen på e-mailadressen bestyrelsen@hjortedraget.dk

Revisor
Hans Bonnesen, Hjortevænget 13
    Revisor suppleant: Peter Nielsen, Hjortevænget 6.

MATERIALE: